Competitiejudo

Judo is meer dan een sport, daar zijn wij het volmondig mee eens. Maar het is wel degelijk een sport ook, met competitievormen en spanning en mogelijkheden voor judoka’s om zichzelf te testen en bewijzen.

Als club willen wij deze sportieve dimensie van judo actief promoten en onze leden die dit wensen volop steunen om hun sportieve ambities waar te maken.

Bovendien, de uiteindelijke sportieve krachtmeting in het judo mag dan wel (meestal) een individueel gebeuren zijn, de voorbereiding, omkadering en ondersteuning van de wedstrijdjudoka’s zijn dit niet en als club willen wij daarin voor onze leden proberen een positief verschil te maken. Judoschool Fudji Yama is trots op zijn clubhelden en onze rijke geschiedenis bewijst dat we in het Belgische competitiejudo wel degelijk al van ons hebben laten horen. Er zijn maar weinig clubs die net als wij kunnen zeggen dat ze een Wereldkampioen in de rangen hebben, en daar zijn we uitermate trots op!

Jaarlijks clubkampioenschap

Om al onze jeugdleden een voorsmaakje te geven van judo als wedstrijdsport, organiseren wij jaarlijks een clubkampioenschap. Meer dan een kampioenschap zoals de naam laat vermoeden, is het een happening waarop de kinderen kunnen demonstreren, in de vorm van een wedstrijdje, wat ze geleerd hebben. Uiteindelijk krijgt iedereen een medaille en zijn er alleen maar winnaars. Er nemen ook alleen maar kinderen van de eigen club deel.

Werking A-Team

Judoschool Fudji Yama respecteert de wensen van zijn leden. Iedere persoon dient de kans te krijgen om kampioen te worden, of het niet te worden. Voor zij die kiezen voor competitie werd een bijzondere werking gestart, het “A-Team” genaamd.

De bedoeling van dit A-Team is een specifieke groep jongeren samen te brengen, die niet alleen judotalent bezitten, doch ook doorzettingsvermogen en nog belangrijker, die samen een goede gemotiveerde groepsgeest willen opbouwen. Deze werking bestaat over onze drie vestigingen heen.

Deelname aan deze activiteiten is op uitnodiging. Iedereen mag zijn/haar interesse kenbaar maken bij de trainers, maar een minimum technische basis is noodzakelijk. De uiteindelijke opname in het A-Team komt er in samenspraak met de trainers.

De weg naar de nationale of internationale top is zeer lang en moeilijk. Belangrijk om weten is dat de trainers volledig bereid zijn om aan deze lange weg mee te timmeren. Er worden inderdaad belangrijke inspanningen gevraagd van de jeugd. Er worden ook inspanningen gevraagd van de ouders zoals verplaatsingen naar de trainingen, naar de wedstrijden en het stimuleren van de kinderen op een moment dat ze een dag eens ‘geen goesting’ hebben. De inspanningen van de trainers worden soms als vanzelfsprekend gezien. Nochtans nemen de trainers soms zelfs vrijaf van werk en worden er vakantiedagen en vrije weekends opgeofferd om zich volledig ten dienste te stellen van de sportende jeugd en hun dromen.

Juist om die reden wordt stipte aanwezigheid steeds geapprecieerd. Wie te veel activiteiten mist zonder verontschuldiging wordt niet meer uitgenodigd. Enkel de judoka’s die bereid zijn deel te nemen aan alle activiteiten van dit A-Team worden effectief opgenomen.

De jeugdsportcoördinator maakt voor alle judoka’s van het A-Team een trainingskalender op.

Competitieformat voor de jeugd

In België worden competities georganiseerd in leeftijdscategorieën.

Junioren (U21), Beloften (U18) en Kadetten (U15) nemen het tegen elkaar op in vaste gewichtsklassen. Er bestaat een systeem van lokale tornooien en een getrapt nationaal kampioenschap waarbij medaillewinnaars op de Provinciale kampioenschappen kunnen deelnemen aan het Vlaams kampioenschap. Wie daar een medaille verovert, mag naar het Belgisch kampioenschap.

Bij de miniemen (U13) en pupillen (U11) ligt de nadruk veel minder op resultaten. Er zijn ook geen vaste gewichtsklassen. De kinderen worden ingedeeld in groepjes waarvan het gewicht zo goed mogelijk overeenkomt. Er is een recente evolutie, in navolging van buitenlandse voorbeelden, om op nog jongere leeftijd te starten met het aanbieden van wedstrijdervaringen, uiteraard zonder belang te hechten aan resultaten. Zo worden meer en meer U9 tornooien georganiseerd in Vlaanderen.

Hoe bereiden we ons voor als team op wedstrijden?

 • Wees maximaal aanwezig op de training!
 • Volg het Fudji Yama programma: A-team training, stagedagen,…
 • Bespreek met je trainer of Provinciale trainingen of TT15 georganiseerd door Judo Vlaanderen een aanvulling kunnen zijn voor jouw programma
 • De jeugdsportcoördinator kan je voorzien van informatie over aanvullende stages indien je deze wenst

Onze wedstrijdjudoka’s en hun ouders als ambassadeurs van Fudji Yama

Bij Fudji Yama hebben we enorm veel om trots op te zijn. Onze wedstrijdjudoka’s staan hoog op deze lijst. Van onze pupillen tot onze wereldtoppers vormen zij een bekroning van jaren Teamwork en inzet. Onze judoka’s en hun supporters zijn ambassadeurs van onze club en dragen zowel de waarden en normen van het judo uit, als deze van Fudji Yama. We winnen (en ja sporadisch verliezen we ook eens) als team en met respect. 

Hoe benadrukken we onze Fudji Yama identiteit?

 • Wij dragen onze clubkledij als we naar de wedstrijden gaan
 • We warmen samen op en schuiven door als het oneven is.
 • Ouders en supporters zitten in de mate van het mogelijke samen.
 • Elke wedstrijd wordt begeleid door minstens 1 Fudji Yama coach en bij belangrijke wedstrijden kan dit oplopen tot 4 coaches.
 • We moedigen ieder lid aan met volle trots!
 • Iedereen weet wat te antwoorden is als er iemand ‘Yama Yama Ya!’-roept 😊
 • Er staat geen maximum op supporters! Nodig gerust familie of vrienden uit!
 • Fudji Yama neemt inschrijvingsgelden voor wedstrijden op zich en voorziet de nodige materialen (rode en witte gordels), zo kan iedereen deelnamen ongeacht zijn financiële achtergrond
 • HEEL BELANGRIJK! 😊 Na de wedstrijd drinken we er nog eentje samen om het plezier te verdubbelen of het verdriet te delen.

De Fudji Yama competitie Checklist:

 • Judobroek (zubon) die groot genoeg is
 • Judovest (uwagi) die groot genoeg is (rugnummer nodig?)
 • Gordel (obi) (Fudji Yama kan rode/witte wedstrijdgordel voorzien)
 • Slippers/extra sokken
 • Sportzak
 • Paspoort/identificatie
 • Vergunning (dit is je verzekering)
 • Water/sportdrank (in apart zakje, NIET bij de judogi steken aub!)
 • Eten
 • Clubkledij
 • Cash geld voor inkom supporters (voor de judoka’s betaalt Fudji Yama), meestal 5€ op binnenlandse tornooien, 10-20€ voor internationale tornooien.
 • Lijst van genomen medicatie van laatste 14 dagen (in geval van dopingcontrole)
 • Voor de oudere: op gewicht? 😊

Een buitenbeentje in het competitiegebeuren: de Interclub

Judo is een overwegend individuele sport, maar toch bestaan er ook teamwedstrijden. Vanaf de leeftijd dat er met vaste gewichtsklassen gewerkt wordt, kan een ploeg gevormd worden met deelnemers in elke gewichtsklasse, die dan 1 per 1 uitkomen tegen een andere ploeg. Het eindresultaat is dan het totaal van de individuele overwinningen.

Deze formule is erg leuk voor zowel deelnemers als toeschouwers en is dan ook de basis van de jaarlijkse interclubwedstrijden tussen verschillende judoclubs. Op 2 weekends wordt een competitie afgewerkt tussen een 8-tal ploegen, met promoties en degradaties.

De Fudji Yama herenploeg komt uit in Tweede afdeling in Vlaanderen en onze damesploeg zelfs in Eerste afdeling.

Interclub