De zachte weg

Wat is judo?

Wat is Judo

In het begin leren zowel kinderen als volwassenen hoe ze veilig kunnen vallen (valbeweging), hoe ze kunnen werpen (worp), hoe ze kunnen vasthouden op de grond (houdgreep). Later leren ze hoe ze kunnen wurgen en een armklem kunnen aanzetten (+14).

Judoka’s leren de theorie achter de bewegingen en om de veiligheid te waarborgen.
Ze leren de Japanse benaming voor elke techniek, en ze oefenen op een ontspannen en niet-competitieve manier.


Een ervaren judoka streeft ernaar In een randori (= competitie) zijn kennis veilig toe te passen tegen een tegenstander
en — in het algemeen — plezier te hebben.

Judo is de weg van het hoogste of meest efficiënte gebruik van zowel fysieke als mentale energie. Door training in de aanval- en verdedigingstechnieken van het judo, voedt de beoefenaar zijn fysieke en mentale kracht, en belichaamt geleidelijk de essentie van de ‘Zachte’ Weg van het Judo. Het uiteindelijke doel van de Judo-discipline is dus om te worden gebruikt als een middel tot zelf-perfectie, om vervolgens een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij

Jigoro Kano

DE GRONDLEGGER VAN JUDO
Hij nam jujitsu en paste het aan de tijd aan. Zijn nieuwe methodologie werd Judo genoemd.


Judo Explained by Neil Adams

Judolessen

Judolessen (trainingen) beginnen en eindigen in geknielde houding waarbij de leraar (trainer) tegenover de rij leerlingen (judoka) zit en op commando ‘rei’ (groet) ceremonieel naar elkaar buigen om wederzijds respect uit te drukken.
De sport wordt beoefend op een mat (tatami) die enigszins meegeeft, zodat er stevig kan geworpen worden zonder letsels. Mede door het breken (verzachten) van de val.

Werking van de vereniging

Door het aanleren van judo :

  • bieden we iedereen de mogelijkheid om zich op een creatieve manier te ontspannen,
  • geven we aan competitieve elementen de kans om al hun energie via judowedstrijden te laten gelden.
  • geven we een ideale uitlaatklep
  • vergroot het zelfvertrouwen en de algemene conditie
  • verhoogt de onderlinge eerbied en dit alles in een familiale sfeer.

Naast de wekelijkse trainingen (september tot juni) worden ook nog voor competitieve judoka’s extra trainingen georganiseerd zodat ze zich in optimale condities kunnen voorbereiden op de wedstrijden.

Kledij

Judoka’s dragen een witte katoenen broek en een vest (judo-gi) die door een gordel (obi) bijeen wordt gehouden. In wedstrijden worden tegenwoordig ook wel gekleurde pakken gebruikt zodat de scheidsrechter tijdens de wedstrijden sneller een score kan toekennen aan de juiste judoka.

Judo wordt aangeraden omdat…

ju – do (met zo weinig mogelijk inspanning, zo veel mogelijk bereiken)

Judo is een gereglementeerd spel, waarbij je elkaar probeert uit evenwicht te krijgen om zo de ander te kunnen werpen. Zelf probeer je niet uit balans te raken en niet geworpen te worden. Op de grond probeer je elkaar te controleren. Dit kan met een houdgreep, verwurging of armklem. Als je tegenstander jou controleert, probeer je hieruit te geraken. Door te leren vallen doe je je geen pijn.

Gradensysteem

In judo kan je individueel groeien op eigen tempo. Je moet regelmatig een examen afleggen. Hierbij laat je zien wat je geleerd hebt. Slaag je, dan krijg je een ‘hogere’ gordel. Ben je jonger dan 14 jaar, danverdien je eerst een stip vooraleer je naar een volldige kleur overstapt.

Iedereen begint met 6°kyu = witte gordel

Enkele uitzonderlijke prestaties binnen onze club :