Intern reglement

Algemene regels:

 • We aanvaarden leden die minstens 5 jaar oud zijn. Specifiek voor 5-6 jarigen hebben we een groep Mini-judo, enkel in Boom.
 • Ieder lid mag de trainingen voor zijn/haar leeftijdscategorie volgen, zowel te Boom, te Niel als te Schelle.
 • Ieder lid dient in het begin van een nieuw sportseizoen zijn/haar lidgeld en vergunning te betalen.
  Voor het lidgeld heeft men de keuze om per sportjaar of per half sportjaar te betalen. Voor de groep Mini-judo is er een aparte regeling met enkel een jaarformule.
 • Voor families met meerdere leden is er een vermindering van 10 € per jaar of van 5 € per 1/2 jaar voorzien voor het 2° en 3° lid; 4° lid aan halve prijs.
 • Ieder volgt de trainingen voor zijn/haar eigen leeftijdscategorie. Uitzonderlijk zijn afwijkingen mogelijk in samenspraak met trainer en bestuur.
 • Het bestuur en/of de trainers zijn niet aansprakelijk voor gestolen of verdwenen voorwerpen.
 • Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke weigering van de judoka of de ouders, heeft  Judoschool Fudji Yama het recht om foto’s of audiovisuele opnames te maken tijdens de trainingen of door de club georganiseerde activiteiten. Deze opnames mogen tevens worden gebruikt in elke publicatievorm, uitgaande van Judoschool Fudji Yama of met diens toestemming gepubliceerd. Weigeringen moeten schriftelijk aan het bestuur worden gericht.
 • In opvolging van het Sportcardiaal Actieplan, SCA, raden wij onze judoka’s aan om de vragenlijst in te vullen op www.sportkeuring.be en/of een sportmedisch onderzoek te laten uitvoeren.
 • Het is de verantwoordelijkheid van het lid of diens ouders om Judoschool Fudji Yama steeds de correcte adres- en contactgegevens te bezorgen en eventuele wijzigingen door te geven. Ouders dienen niet tijdens de training aanwezig te zijn maar er wordt wel verwacht dat zij tijdens de trainingsuren telefonisch bereikbaar zijn. In uitzonderlijke gevallen (ziekte, blessure, wangedrag,..) kan het noodzakelijk zijn dat wij de ouders contacteren om hun kind te komen oppikken van de training.

Houding en hygiëne:

 • Elke judoka dient bij het betreden of verlaten van de tatami te groeten; bij het te laat verschijnen op de trainingen wordt eerst de trainer gegroet.
 • De trainingen dienen ordelijk te verlopen, roepen en tieren is niet toegestaan.
 • Judoka’s hebben respect en eerbied voor de trainer en voor elkaar. Elke vorm van pestgedrag onderling wordt niet getolereerd.
 • Iedere judoka komt steeds in zuivere judogi op de tatami.
 • Meisjes/dames dienen steeds een witte T-shirt aan te hebben onder de judogi (geen V-hals of dergelijke).
 • Iedere judoka komt proper en verzorgd naar de training, met extra aandacht voor voeten en handen.
 • Nagels zijn steeds kort en zuiver. Lange haren zijn steeds samen gebonden en dit zowel voor meisjes als jongens.
 • Elke judoka verplaatst zich met pantoffels of teenslippers van de kleedkamer naar de tatami en vice-versa.
 • Ouders kunnen in stilte de trainingen volgen op de voorbehouden ruimte.  Er wordt verwacht dat er geen interactie plaatsvindt tussen onze judoka’s en hun toeschouwers.
 • De trainer en/of een bestuurslid kan de toegang tot de dojo weigeren aan elke aanwezige judoka of toeschouwer die zich niet gedraagt naar dit reglement.